مصاحبه شادی صدر با بی بی سی درباره بازگشت نیروهای انصار حزب الله به خیابان ها

مصاحبه شادی صدر با بی بی سی درباره بازگشت نیروهای انصار حزب الله به خیابان ها

Justice4Iran
شادی صدر از مدیران عدالت برای ایران در مصاحبه با برنامه صفحه دو بی بی سی فارسی درباره امکان بازگشت انصار حزب الله به خیابان ها برای نظارت بر حجاب و ام…
View Video Page
1 روز agoمصاحبه شادی صدر با بی بی سی درباره بازگشت نیروهای انصار حزب الله به خیابان ها
شادی صدر: ایرانیان تبعیدی چه نقشی در آینده جنبش دادخواهی دارند؟

شادی صدر: ایرانیان تبعیدی چه نقشی در آینده جنبش دادخواهی دارند؟

Justice4Iran
شادی صدر،از مدیران عدالت برای ایران در سمینار سالانه زنان ایرانی در شهر فرانکفورت در ژانویه ۲۰۱۴ به "نقش ایرانیان تبعیدی در آینده جنبش دادخواهی" پر…
View Video Page
2 روز agoشادی صدر: ایرانیان تبعیدی چه نقشی در آینده جنبش دادخواهی دارند؟
نوبت شما- بی‌بی‌سی‌ فارسی: استقلال و سلامت قضات و قوه قضائیه ایران از نگاه شهروندان

نوبت شما- بی‌بی‌سی‌ فارسی: استقلال و سلامت قضات و قوه قضائیه ایران از نگاه شهروندان

Justice4Iran
«استقلال و سلامت قضات و قوه قضائیه ایران» موضوع برنامه نوبت شما سوم شهریور ماه ۱۳۹۳ بود.شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان "عدالت برای ایران" در ا…
View Video Page
1 ماه agoنوبت شما- بی‌بی‌سی‌ فارسی: استقلال و سلامت قضات و قوه قضائیه ایران از نگاه شهروندان
شبنامه: نگاهی به مستند «لحظه‌های آخر» در گفت‌وگو با شادی امین

شبنامه: نگاهی به مستند «لحظه‌های آخر» در گفت‌وگو با شادی امین

Justice4Iran
مستند لحظه‌های آخر که به وضعیت زنان در زندان‌های ایران پرداخته، چندی پیش توانست لوح افتخار جشنواره صداهای زنان را به دست بیاورد. این مستند در مورد تج…
View Video Page
1 ماه agoشبنامه: نگاهی به مستند «لحظه‌های آخر» در گفت‌وگو با شادی امین

صفحه ویدیوهای عدالت برای ایران