Justice4Iran
شبنامه: نگاهی به مستند «لحظه‌های آخر» در گفت‌وگو با شادی امین

شبنامه: نگاهی به مستند «لحظه‌های آخر» در گفت‌وگو با شادی امین

Justice4Iran
مستند لحظه‌های آخر که به وضعیت زنان در زندان‌های ایران پرداخته، چندی پیش توانست لوح افتخار جشنواره صداهای زنان را به دست بیاورد. این مستند در مورد تج…
View Video Page
1 هفته agoشبنامه: نگاهی به مستند «لحظه‌های آخر» در گفت‌وگو با شادی امین
شبنامه عروسک‌های عروس، افزایش پدیده ازدواج کودکان

شبنامه عروسک‌های عروس، افزایش پدیده ازدواج کودکان

Justice4Iran
طاهره دانش٬ پژوهشگر عدالت برای ایران در گفت‌وگو با رها تی وی افزایش آمار ازدواج دختربچه ها را بررسی می‌کند
View Video Page
4 هفته agoشبنامه عروسک‌های عروس، افزایش پدیده ازدواج کودکان
نوبت شما- تجربیات شما از ازدواج زیر سن قانونی

نوبت شما- تجربیات شما از ازدواج زیر سن قانونی

Justice4Iran
برنامه نوبت شما بی بی سی در تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۱۴ در مصاحبه با طاهره دانش٬ پژوهشگر عدالت برای ایران افزایش آمار ازدواج دختربچه ها در ایران را بررسی کرده…
View Video Page
4 هفته agoنوبت شما- تجربیات شما از ازدواج زیر سن قانونی

صفحه ویدیوهای عدالت برای ایران