قوانین قصاص ولی دم را تبدیل به قاتل می کنند

قوانین قصاص ولی دم را تبدیل به قاتل می کنند

Justice4Iran
شادی صدر از مدیران عدالت برای ایران روز پنجم آبان 1393 در مصاحبه با برنامه افق تلوزیون صدای آمریکا درباره اجلاس بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر، اعدام ریح…
View Video Page
3 روز agoقوانین قصاص ولی دم را تبدیل به قاتل می کنند
Medicalization of Sexual Orientation and Gender Identity in Iran

Medicalization of Sexual Orientation and Gender Identity in Iran

Justice4Iran
United Nationa Human Rights Council Universal Periodic Review of the situation of human rights in Iran UPR- info Pre-session 8 October 2014, Geneva F…
View Video Page
3 هفته agoMedicalization of Sexual Orientation and Gender Identity in Iran
ازدواج دختربچه‌ها، رسمیت بخشیدن به تجاوز در چارچوب زناشویی

ازدواج دختربچه‌ها، رسمیت بخشیدن به تجاوز در چارچوب زناشویی

Justice4Iran
شادی صدر از مدیران عدالت برای ایران در برنامه سمت نو تلویزیون من و تو درباره ازدواج دختربچه‌ها و آزار جنسی کودکان سخن گفته است
View Video Page
3 هفته agoازدواج دختربچه‌ها، رسمیت بخشیدن به تجاوز در چارچوب زناشویی
بازگشت انصار حزب‌الله به خیابان‌ها به بهانه کنترل حجاب و عفاف در برنامه صفحه دو بی بی…

بازگشت انصار حزب‌الله به خیابان‌ها به بهانه کنترل حجاب و عفاف در برنامه صفحه دو بی بی…

Justice4Iran
شادی صدر از مدیران عدالت برای ایران در مصاحبه با برنامه صفحه دو بی بی سی فارسی درباره امکان بازگشت انصار حزب الله به خیابان ها برای نظارت بر حجاب و ام…
View Video Page
1 ماه agoبازگشت انصار حزب‌الله به خیابان‌ها به بهانه کنترل حجاب و عفاف در برنامه صفحه دو بی بی…

صفحه ویدیوهای عدالت برای ایران